یکشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1391
چهارمین فرش خاکی هرمز

 

عکاسان هرمزگانی که آثارشان به جشنواره بین المللی عکس خیام راه یافت .
حسام الدین انصاریان 2
محمد بارکار 1
اصغر بشارتی 3
کیان اعتمادی 1
مرتضی کناری زاده 1
مهرزاد محمدی پور 1
غلامرضا رحیمی 1
موسی بلبله 2
فرشید دریانوس 1
روح اله بلوچی 3
از این میان تنها اصغر بشارتی موفق به در یافت لوح تقدیر در بخش عکسهای زیر آب گردید.
نکته قابل توجه در این جشنواره این بود که اکثر جوایز اصلی جشنواره نصیب عکاسان خارجی شد.

  

  عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal