شنبه 4 آبان‌ماه سال 1392
جفت گیری چشمها

 

جفت گیری چشم ها ...
نمایشگاه پوسترهای تئاتر خیام مویدی
از سال هشتاد تا نود و دو
.
9 تا 16 آبانماه 92

گشایش: پنجشنبه 9 آبانماه . ساعت 19
ساعت بازدید روزانه: 17 تا 21
بندرعباس . خیابان آیت الله غفاری . فرهنگ سرای طوبا . نگارخانه گرمساری
.
.
... EYES MATING ...
Khayyam Moayedi
Theater Posters Exhibition . from 2001 to 2013
31oct-7nov 2013 . Garmsari art gallery . Bandar Abbas . Iran
.
طراح پوستر: حسن بردال . Poster design by: Hasan Bardal عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal