یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1392
خداحافظ بندرعباس

 

 

محل تولد و زندگی ، حضور خانواده و کوچه های کودکی و مدرسه ، محل شکل گیری  خاطراتی گاها همیشگی همراه  ، محل حضور دوستانی ناب ، محل عاشق شدن و عاشقت شدنها...

 .. فاصله گرفتن از بندرعباس همیشه برایم دلتنگی آور  بوده حتی برای مدتی کوتاه 


 

 

این هم نوعی احترام به درختان در همین نزدیکی 

...روستای ایسین عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal