چهارشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1393

 

Chicheka Lullaby, by Raha Films, Kick Starter: Link 

فیلم چی‌چکا که به بندرعباسی به معنی «قصه‌ی شب» است، مستندی 90 دقیقه‌ای موزیکال و مردم‌نگار است. فیلم روایتگر زندگی پرچالش خنیاگر جنوبی ابراهیم منصفی و معرف موسیقی محلی و معاصر بندرعباس است. چی‌چکا پنجره‌ای به جنوب ایران باز می‌کند و فرهنگ زندگی، آداب و رسوم مردمان این منطقه را به تصویر می‌کشد / رها فریدی 

لینک عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal